Placeringsnivåer

Grundnivå

Fritslavägen boende tror på transparens när det gäller kostnader. Därför har vi en grundnivå som innehåller alla insatser. Boende, mat, strukturerad genomförandeplan och aktiviteter, ADL-stöd, motivationsarbete, höjande av funktionsnivå och så vidare.

Kartläggning av behov och vilka strategier som fungerar. Både klientens egna som personalens arbetssätt. Analys av team osv.

Pris på förfrågan

Tillägg

I Vissa fall eller perioder är det nödvändigt med förstärkta eller extra anpassade resurser kring klienten. När sådana behov uppstår, är det självklart att handläggaren ska förstå och kunna besluta om insatser från en tydlig beskrivning. Det är den faktiska timkostnaden som redovisas och debiteras. Allt för att handläggaren ska kunna redovisa behov och kostnad.