Placeringsnivåer

Grundnivå

Boende, mat, strukturerad genomförandeplan och aktiviteter, ADL-stöd, motivationsarbete, höjande av funktionsnivå. 

 Kartläggning av behov och vilka strategier som fungerar. Både klientens egna som personalens arbetssätt. Analys av psykolog och team.

Pris på förfrågan

Tilläggsnivå

Grundnivå plus anpassade individuella extrainsatser. Exempelvis: Medlevare, extrapersonal, boendestöd i satellitlägenhet och annat som kan ingå i anpassade insatser.

Pris på förfrågan